Cím:Priemyselný park, Štúrovo (Párkányi Ipari park)
 Továrenská 1, 943 03, Štúrovo, Slovakia
Mobil:+36-20-916-3782
E-mail:infosoftmaster.sk
Honlap:www.mesz.sk

Adatvédelmi szabályzat

1. Adatvédelmi irányelv

A Softmaster s.r.o. számára kiemelt fontosságú a felhasználók által rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, ennek érdekében elkötelezi magát a személyes adatok oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak megfelel.

2. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének elsődleges célja: ügyfélkapcsolat (kapcsolatfelvétel). A Softmaster s.r.o. kizárólag olyan adatot kér a www.mesz.sk honlapján a kapcsolatfelvétel során, melyek a felhasználói üzenetek és kérdések megválaszolásához és/vagy a felhasználói megrendelések teljesítéséhez, az üzleti tevékenységek lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen kívül az adatokat nem használja fel semmilyen marketing jellegű célra, a kapcsolatfelvétel mellett kizárólag belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti azokat. A kapcsolatfelvétel általános e-mail üzenet küldésével is kezdeményezhető a felhasználó részéről, amennyiben a felhasználó nem kíván élni a honlap üzenetküldő funkciójával.

3. Személyes adatok fajtája, kezelt adatok köre

A Softmaster s.r.o. honlapján a kapcsolatfelvételi űrlapon megadható személyes és egyéb adatok az alábbiak:

4. Személyes adatok fogadása és tárolása

A honlap kapcsolatfelvételi űrlapján megadott adatok e-mail formájában kerülnek elküldésre a Softmaster s.r.o. számára, küldés során nem kerülnek tárolásra külön adatbázisban. A sikeres küldés alapfeltétele az adatbeviteli követelményeknek megfelelő felhasználói adatok megadása. Fontos kiemelni, hogy a honlapról küldhető üzenet nem minősül tényleges, rögzített megrendelésnek (a honlap nem tartalmaz sem webshop-ot, sem e-kereskedelmi modult). Ha a küldés sikertelen volt, a megadott adatok elvesznek, szintén nem tárolódnak adatbázisban.

5. Adatok kezelése

A Softmaster s.r.o. az e-mailben fogadott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, nem szolgáltatja ki, kivéve, ha erre törvény (rendvédelmi szerv, hatóság) egy eljárás során jogerősen kötelezi. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. A megadott adatokat a Softmaster s.r.o. védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés ellen, mind az online hálózati kommunikáció, mind az adatok offline adatkezelése (feldolgozás, tárolás, őrzés) során. A Softmaster s.r.o. az ügyfélkapcsolatnál megadott személyes adatokat egészen addig tárolja, amíg a felhasználó írásban nem kéri ezen adatok végleges törlését. Az adatok módosítására, törlésére vonatkozó kérelem kivételes esetei a következő bekezdésben olvashatók.

6. Felhasználó hozzájárulása és jogai

A honlap üzenetküldő funkcióját igénybe vevő felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Softmaster s.r.o. a személyes adatait a fent meghatározott célok érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást és elismeri a benne leírtakat. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Ez alól kivételt képez minden olyan okirat vagy dokumentum (pl. számla, szerződés, megállapodás), illetve annak digitális formában tárolt verziója, amely a felhasználó és a Softmaster s.r.o. között létrejött üzleti kapcsolat során keletkezett és amely okirat vagy dokumentum megőrzését külön jogszabály határozza meg.

7. Felelősség kizárása, egyéb intézkedések

A Softmaster s.r.o. semmilyen felelősséget nem vállal olyan esetekben, amikor a felhasználó által valóságnak nem megfelelő, téves vagy pontatlan adatok kerülnek megadásra és ezáltal az üzenetküldés vagy a kapcsolatfelvétel meghiúsul. Bizonyos esetekben a felhasználó számítógépes rendszerének beállításai is gátolhatják az üzenetküldést (pl. webböngésző, tűzfal- és/vagy internet security programok beállításai, stb.). A gyanús, vélhetően spam (kéretlen) levélnek minősülő üzeneteket a Softmaster s.r.o. azonnal törli, súlyosabb esetekben bejelentést tesz a megfelelő hatóságok felé.

8. Az adatkezelés és az adatvédelmi nyilvántartás kapcsolata

Nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza. Ügyfélkapcsolat címén azt az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, amely esetében:

9. Elérhetőségek, cégadatok

Részletes céginformációk elérhetők a honlapunk Kapcsolat menüpontjában.


www.mesz.sk